Tin Tức

“Chúng ta chưa có đầy đủ các phương tiện để kiểm định các sản phẩm cơ khí đạt chuẩn. Điều đang báo động hiện nay là rất nhiều doanh nghiệp (DN) trong KCX-KCN sử dụng công nghệ máy móc đã qua sử dụng, thậm chí là hàng phế thải của các nước. Vì thế hiệu quả kinh tế không cao, mà tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Tuy thế, chúng ta còn thiếu các DN chế tạo máy và máy chính xác, chế tạo phụ tùng, máy móc cho các ngành dệt - may, da - giày. Thiếu những nhà máy hiện đại, chủ lực để làm trung tâm cho việc chuyên môn hóa, hiện đại hóa” - ông Vũ Văn Hòa, Trưởng ban KCX-KCN TPHCM cho biết.

Mỗi năm ngành cơ khí Việt Nam sản xuất được trên 500 danh mục sản phẩm với tổng khối lượng hàng nghìn tấn. Tuy nhiên, các sản phẩm cơ khí vẫn chủ yếu là hàng gia công, giá trị gia tăng thấp.

“Tiêu chuẩn là một tài liệu kỹ thuật do một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành nhằm đưa ra những nguyên tắc và hướng dẫn mang tính tự nguyện áp dụng về những đặc tính của sản phẩm, quá trình hoặc phương pháp” - Ts Steven.R.Wilson. “Tiêu chuẩn” là những tài liệu về kỹ thuật và quản lý kinh tế, kỹ thuật và môi trường mang tính thoả thuận, được chấp nhận một cách tự nguyện trên quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế. “Tiêu chuẩn hoá” là tập hợp các hoạt động về nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn trong sản xuất và các tiêu chuẩn về kỹ thuật, môi trường và quản lý kinh tế, kỹ thuật.

Năng lực cạnh tranh của ngành cơ khí Việt Nam được đánh giá là không cao. Khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, các hàng rào bảo hộ bị bãi bỏ thì ngành cơ khí sẽ gặp nhiều khó khăn.