Tin Tức

Nghiệm thu, bàn giao kệ sàn. Nhà máy Bia Sài Gòn (Sabeco)

Cập nhật ngày 1/8/2009
Nghiệm thu, bàn giao kệ sàn. Nhà máy Bia Sài Gòn (Sabeco)

Hệ thống kệ sàn trong kho chứa nguyên liệu của Nhà máy Bia Sài Gòn Củ Chi

Ngày 28/07/2009, Công ty TNHH Cơ Khí Việt cùng Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống kệ sàn trong kho nguyên liệu.
Dự án: Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi
Hạng mục: Kệ sàn kho nguyên liệu.
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Rượu Bia NGK Sài Sòn ( Sabeco )
Các tin tức khác