Tin Tức

Nghiệm thu, bàn giao kệ thép, kệ kho, YTECO

Cập nhật ngày 19/8/2009
Nghiệm thu, bàn giao kệ thép, kệ kho, YTECO

Hệ thống kệ, kệ kho trong kho hàng của công ty XNK Y Tế TPHCM

Vừa qua, Công ty TNHH Cơ Khí Việt và Công ty CP XNK Y Tế TPHCM ( YTECO ), đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống kệ thép, dùng chứa hàng trong kho với các thông tin như sau:
Chủ đầu tư: Công ty CP XNK Y Tế TPHCM ( YTECO )
Hạng mục : Kệ thép, dùng chứa hàng trong kho.
Qui mô: Kệ selective pallet, cao 05 tầng pallet
Số lượng: 17 dãy
Tiến độ : tiến độ đạt trước yêu cầu 05 ngày
Các tin tức khác