Sản Phẩm

Kệ chứa hàng

Hệ thống kệ chứa hàng trong kho, tháo lắp linh động. Kệ được thiết kế với các tải trọng khác nhau. Hệ thống kệ chứa hàng được sản xuất, cung cấp, lắp đặt bởi Công ty TNHH Cơ Khí Việt.

Kệ chứa hàng trong kho
Kệ chứa hàng trong kho
Kệ chứa hàng lắp ráp
Kệ chứa hàng lắp ráp
Giá kệ chứa hàng
Giá kệ chứa hàng
Kệ chứa hàng Drive-in
Kệ chứa hàng Drive-in
Kệ chứa hàng selective pallet
Kệ chứa hàng selective pallet
Kệ chứa hàng ngoài trời
Kệ chứa hàng ngoài trời
Kệ chứa hàng kết hợp sàn
Kệ chứa hàng kết hợp sàn
Pallet sắt 1
Pallet sắt 1
Lắp đặt kệ chứa hàng
Lắp đặt kệ chứa hàng