Tin Tức

Nghiệm thu đưa vào sử dụng kệ kho, Tổng công ty Điện Lực Dầu Khí

Cập nhật ngày 1/7/2009
Nghiệm thu đưa vào sử dụng kệ kho, Tổng công ty Điện Lực Dầu Khí

Kệ kho thuộc gói thầu số 2: Cung cấp giá đỡ, kệ trong nhà kho cho nhà máy điện Nhơn Trạch.

Vừa qua Công ty TNHH Cơ Khí Việt và Chi Nhánh Tổng Công ty Điện Lực Dầu Khí đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống kệ chứa hàng trong kho của Nhà máy Điện Nhơn Trạch.
Gói thầu: Cung cấp giá đỡ, kệ trong nhà kho cho nhà máy điện Nhơn Trạch.
Dự án :    Nhà máy điện Nhơn Trạch. 
Chủ đầu tư: Chi Nhánh Tổng Công ty Điện Lực Dầu Khí  - Công ty Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch
       Bao gồm:
1. Hệ thống kệ selective - pallet.
2. Hệ thống kệ trung tải bửng tole.
3. Hệ thống pallet chứa hàng.
Về chất lượng: hệ thống kệ chứa hàng đạt chất lượng theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư
Về tiến độ: Tiến độ thực hiện gói thầu hoàn thành trước yêu cầu 03 ngày.
Công ty TNHH Cơ Khí Việt và Chi Nhánh Tổng Công ty Điện Lực Dầu Khí đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống kệ chứa hàng trong kho của Nhà máy Điện Nhơn Trạch.
 
Các tin tức khác