Sản Phẩm

Kệ Drive-In

Drive-In là hệ thống kệ thép, lắp ghép hoàn toàn. Kệ được thiết kế với các tải trọng khác nhau. Hệ thống kệ chứa hàng được sản xuất, cung cấp, lắp đặt bởi Cơ Khí Việt

Kệ Drive-In 3
Kệ Drive-In 3
Kệ Drive-In 2
Kệ Drive-In 2
Kệ Drive-In
Kệ Drive-In