Sản Phẩm

Kệ Radio Shutlle

Kệ Radio Shuttle thuộc hệ thống kệ lưu trữ hàng tải trọng nặng, với các ưu điểm như sau:

  • Xe nâng không đi vào trong kệ, đảm bảo an toàn cho người điều khiển xe nâng
  • Giảm thiểu thiệt hại cho giá kệ chứa hàng
  • Hàng hóa được lưu trữ trong kho với lưu lượng nhiều

KỆ BÁN TỰ ĐỘNG - KỆ RADIO SHUTTLE
KỆ BÁN TỰ ĐỘNG - KỆ RADIO SHUTTLE
KỆ TỰ ĐỘNG RADIO SHUTTLE
KỆ TỰ ĐỘNG RADIO SHUTTLE
Kệ Radio Shuttle - Giải Pháp Lưu Trữ Kho Hàng
Kệ Radio Shuttle - Giải Pháp Lưu Trữ Kho Hàng