google-site-verification=pU-ergNGgg2NJNPChnfKbSiqI-XEs5ezBpmwRXji65I Kệ Chứa Hàng | Kệ Kho hàng | Pallet Sắt
Tuyển dụng

BẢNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỆT

2. Nhân viên kế toán (chi tiết tại đây)
3. Thủ kho (chi tiết tại đây)
4. Kỹ sư cơ khí (chi tiết tại đây)
5. Lao động phổ thông (chi tiết tại đây)