Tin Tức
Kệ để hồ sơ - [ 20/8/2012 ]

Sacombank cùng Cơ Khí Việt tiến hành nghiệm thu kệ để hồ sơ cho tổng kho sacombank

Kệ sắt - [ 22/3/2012 ]
Kệ sắt

Nghiệm thu bàn giao kệ sắt cho khách hàng tại TPHCM

Sàn chứa hàng - [ 24/2/2012 ]
Sàn chứa hàng

Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng sàn chứa hàng.

Pallet sắt - [ 20/2/2012 ]
Pallet sắt

Cơ Khí Việt giao hàng đợt pallet sắt đầu tiên trong năm mới.

Kệ chứa hàng, pallet sắt

Các hệ thống kệ chứa hàng, kệ kho, pallet sắt Cơ Khí Việt đang sản xuất đầu năm 2012.

Nghiệm thu bàn giao kệ chứa hàng cho Tập đoàn Thiên Long

Ngày 27/01/2011. Công ty TNHH Cơ Khí Việt và Tập đoàn Thiên Long tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống kệ chứa hàng.

Cơ Khí Việt vừa trúng thầu cung cấp hệ thống kệ kho cho Nhà máy Xi Măng Bình Phước - Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1.

- Hôm 2/4, giá thép bán lẻ trên thị trường Hà Nội đã lên tới 16 triệu đồng/tấn. Một tháng tăng hơn 3 triệu đồng/tấn, người tiêu dùng toát mồ hôi không hiểu điều gì đang xảy ra với thép?

Các công trình Cơ Khí Việt đang thi công đầu năm 2010

Đầu năm 2010. Cơ Khí Việt đang tiến hành đẩy nhanh tiến độ sản xuất, lắp đặt các hệ thống kệ chứa hàng.

Kệ để hàng - [ 26/11/2009 ]

Ngày 25/11/2009. Công ty TNHH Cơ Khí Việt tiến hành bàn giao hệ thống kệ để hàng cho khách hàng.