Tin Tức

Racking system automatically - Future warehouse management trends

Cập nhật ngày 21/8/2019
Racking system automatically - Future warehouse management trends

According to experts, the Industrial Revolution 4.0 has an important impact on mechanical production in the present and future, especially regarding to technological governance and production management.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, Cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động quan trọng đối với sản xuất cơ khí trong hiện tại và tương lai, nhất là đối với các vấn đề quản trị công nghệ, quản trị sản xuất.

Triển lãm về xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội thất diễn ra tại TP.HCM là dịp để doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có công ty Cơ Khí Việt giới thiệu hệ thống kệ lưu trữ trong kho, đặc biệt là kệ tự động dùng robot lấy hàng hóa, xếp dỡ hàng hóa với nhiều kiểu dáng hiện đại, sức chứa tối ưu, nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

Ngoài đối tác trong nước Cơ Khí Việt còn xuất khẩu cho các tập đoàn hàng đầu thế giới.


Các tin tức khác