Tin Tức

Hệ thống kệ chứa hàng Drive-In bao gồm các dạy kệ liên tiếp nhau không cần khoảng không ở giữa, cho phép chất hàng hóa ở mật độ dày. Hệ thống kệ chứa hàng này hoạt động theo nguyên tắc nhập trước xuất sau (FILO).

Hệ thống kệ Selective là hệ thống kệ chứa hàng phổ biến và kinh tế nhất trong hệ thống kệ pallet, và điều chỉnh được 1 cách linh hoạt. Với hệ thống kệ riêng biệt. Hoàn toàn đáp ứng được như cầu của khách hàng. Ngoài ra còn có thể bảo quản hàng hóa không theo pallet.

Nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng hệ thống kệ chứa hàng trong nhà kho của CocaCola

Nghiệm thu, bàn giao hệ thống kệ sàn của Đại Thành Đạt

THAY ĐỔI VĂN PHÒNG - [ 27/5/2014 ]

Chuyển văn phòng về địa chỉ mới.

Trúng thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng kệ selective cho kho hàng Wipro Unza

WIPRO UNZA chọn Cơ Khí Việt cung cấp, lắp đặt di dời hệ thống kệ selective pallet cho kho hàng mới mở rộng của Wipro Unza. Công ty Sở hữu các nhãn hiệu hàng hóa như sau: ENCHANTEUR, ROMANO, IZZI, GERVENNE, EVERSOFT....

Vừa qua Cơ Khí Việt cung cấp hệ thống kệ chứa hàng cho kho vật tư Nhà máy sữa Vinamilk Đà Nẵng.

Nghiệm thu, bàn giao kệ Drive in cho TH Milk

Vừa qua Cơ Khí Việt cùng TH Milk tiền hành Nghiệm thu, bàn giao kệ kho hàng cho nhà máy Sữa TH ở Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Kệ Chứa Hàng - [ 8/4/2013 ]
Kệ Chứa Hàng

Cơ Khí Việt và Grace Việt Nam tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống kệ chứa hàng.

Nghiệm thu khung kệ sắt kho hàng cùa Dệt May Thành Công