Tin Tức
Kệ Chứa Hàng - [ 8/4/2013 ]
Kệ Chứa Hàng

Cơ Khí Việt và Grace Việt Nam tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống kệ chứa hàng.

Nghiệm thu khung kệ sắt kho hàng cùa Dệt May Thành Công

Bàn giao kệ V lỗ đa năng

Loại kệ V lỗ dùng để các hàng nhẹ trong ngành may như chỉ, vải cắt, thun bản

Kệ kho - [ 24/9/2012 ]

Trúng thầu cung cấp, lắp đặt kệ kho cho Dệt May Thành Công

Kệ để hồ sơ - [ 20/8/2012 ]

Sacombank cùng Cơ Khí Việt tiến hành nghiệm thu kệ để hồ sơ cho tổng kho sacombank

Kệ sắt - [ 22/3/2012 ]
Kệ sắt

Nghiệm thu bàn giao kệ sắt cho khách hàng tại TPHCM

Sàn chứa hàng - [ 24/2/2012 ]
Sàn chứa hàng

Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng sàn chứa hàng.

Pallet sắt - [ 20/2/2012 ]

Cơ Khí Việt giao hàng đợt pallet sắt đầu tiên trong năm mới.

Kệ chứa hàng, pallet sắt

Các hệ thống kệ chứa hàng, kệ kho, pallet sắt Cơ Khí Việt đang sản xuất đầu năm 2012.

Ngày 27/01/2011. Công ty TNHH Cơ Khí Việt và Tập đoàn Thiên Long tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống kệ chứa hàng.