Tin Tức

Kệ Chứa Hàng

Cập nhật ngày 8/4/2013
Kệ Chứa Hàng

Cơ Khí Việt và Grace Việt Nam tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống kệ chứa hàng.

Hệ thống kệ chứa hàng được thiết kế theo kiểu kệ drive - in. xe lấy hàng sẽ chui vào trong kệ.

Kệ chứa hàng được Cơ Khí Việt thiết kế, cung cấp, lắp đặt cho kho khu vực Miền Nam và Khu vực phía Bắc.
Sau khi lắp đặt hoàn tất. Cơ Khí Việt đã mời Trung tâm đo lường chất lượng 3 ( Quatest 3 ) thử tải theo tiêu chuẩn của Anh và của Mỹ.
Tải trọng thử tải là 1200kg/pallet - 9600kg/tầng kệ

Thời gian duy trì thử tải là 30 phút.  
Độ chuyển vị đo được là 5mm tại vị trí nguy hiểm nhất. ( độ chuyển vị cho phép theo tiêu chuẩn là 13,5mm)
Sau khi có kết quả kiểm định của Trung tâm đo lường chất lượng 3 ( Quatest 3 ). Cơ Khí Việt và Grace Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng hệ thống kệ chứa hàng cho kho Grace Việt Nam

Cơ Khí Việt chân thành cảm ơn Grace Việt Nam đã tin tưởng giao cho Cơ Khí Việt thi công công trình kệ chứa hàng này.
 
tin: cokhiviet
Các tin tức khác