News

VIETNAM HARDWARE & HAND TOOLS 2018

VIETBUILD 2018 - [ 11/19/2018 ]
VIETBUILD 2018

VietBuild 2018

VIETNAM HARDWARE & HAND TOOLS 2018

Vietnam harware & hand tools

SUNG BU’S STEEL GRID AND OFFICE PARTITION PANELS

Sung Bu 's Steel Grid

A rise from Selective racking systems, Double Reach pallet racking systems has more 30% of capacity comparrision with Selective racking systems.

Cantilever Rack - [ 6/25/2015 ]
Cantilever Rack

Cantilever rack which is special rack, design for commodities with long shape such as: Metal pipe, plastic pipe ,...

This is one kind of Selective racking system and is designed to meet the new generation of warehouse up to 11m high.

Mezzanine Racking System - [ 6/19/2015 ]

It's suitable for commodities with medium weight

Vấn đề an toàn lao động là một trong những việc làm cấp thiết tại bất kì một công ty nào. Nhằm giúp người lao động an toàn làm việc và mang lại hiệu quả cao cho sự vận hành của công việc. Làm việc trong kho hàng khá nguy hiểm nếu như các loại kệ chứa hàng được sử dụng trong kho hàng không đảm bảo về chất lượng.

Sử dụng tốt không gian nhà kho sẽ tạo điều kiện cho quý công ty, doanh nghiệp sử dụng nguồn tài lực 1 cách hiệu quả và có định hướng rõ ràng hơn.