Products

Selective Racking

  • Hệ thống kệ Selective được sử dụng trong các kho có nhu cầu lưu trữ hàng hóa đa chủng loại, nhu cầu xuất nhập hàng liên tục, thời gian lưu trữ hàng hóa ngắn, luân chuyển hàng hóa trong kho hiệu quả. 
  • Đây là hệ thống kệ chứa hàng đơn giản nhất trong số các hệ thống kệ chứa hàng với thiết kế có thể chứa bất kì loại pallet nào
  • Kệ có tải trọng từ 1000kg đến 4000kg trên một tầng kệ. 
 

Selective Racking 4
Selective Racking 4
Selective Racking 3
Selective Racking 3
Selective Racking 2
Selective Racking 2
Selective Racking
Selective Racking