News

Kệ hồ sơ lắp ráp đa năng được sản xuất bởi Công Ty TNHH Cơ Khí Việt dựa trên tiêu chí đơn giản những chi tiết không cần thiết nhưng lại nâng cao hiệu suất sử dụng. Chiếc kệ đầy thẩm mỹ với màu sắc trang nhã, và một điều không thể không nhắc đến là sự linh động của sản phẩm

Hệ thống kệ chứa hàng Drive-In bao gồm các dạy kệ liên tiếp nhau không cần khoảng không ở giữa, cho phép chất hàng hóa ở mật độ dày. Hệ thống kệ chứa hàng này hoạt động theo nguyên tắc nhập trước xuất sau (FILO).

Hệ thống kệ Selective là hệ thống kệ chứa hàng phổ biến và kinh tế nhất trong hệ thống kệ pallet, và điều chỉnh được 1 cách linh hoạt. Với hệ thống kệ riêng biệt. Hoàn toàn đáp ứng được như cầu của khách hàng. Ngoài ra còn có thể bảo quản hàng hóa không theo pallet.

Acceptance, handover and putting into use racking system for Coke’s warehouses.

Acceptance, handover the mezzanine racking system for Dai Thanh Dat

Office Change - [ 5/27/2014 ]

Notification about the change of the Office to the new address.

Bid winning, acceptance, handover and put into use Selective Racking Systems for Wipro Unza ‘s warehouse.

WINPRO UNZA chosen Viet Mechanical to provide, install and relocate Selective pallet racking systems for new warehouse expansion of Wipro Unza. The company is owning the trademark as Enchanteur, Romano, Izzi, Gervenne, Eversoft,….

In the recent time, Viet Mechanical had provided shelf system for material warehouse of Vinamilk’s milk factory in Da Nang.

Acceptance, handover Drive-in racking for TH Milk

In the recent times, TH Milk and Viet Mechanical proceeded to acceptance, handover racking system for TH’s milk factory in Nghia Dan, Nghe An.

Racking system - [ 4/8/2013 ]
Racking system

Viet Mechanical and Grace Vietnam proceeded to acceptance, handover and put into use the racking system.