News

Handover racking systems for Thanh Cong JSC

Handover Slotted angle type V

This kind of shelving used for light goods in garment industry as: needle, fabric, etc…

Racking for warehouse - [ 9/24/2012 ]

Bid Winning supply and installation of storage racks for Thanh Cong JSC

Medium duty rack - [ 8/20/2012 ]

Handover Medium racking system for Sacombank

Steel racking - [ 3/22/2012 ]
Steel racking

Handover racking system for Dai Thanh Dat Company

Mezzanine - [ 2/24/2012 ]
Mezzanine

Handover mezzanine floor in Binh Phuoc Province.

Steel pallet - [ 2/20/2012 ]
Steel pallet

Cơ Khí Việt giao hàng đợt pallet sắt đầu tiên trong năm mới.

Racking, Steel Pallet - [ 2/11/2012 ]
Racking, Steel Pallet

Racking system, Rack for warehouse, steel pallet. Which Viet Mechanical is producing in early 2012.

Nghiệm thu bàn giao kệ chứa hàng cho Tập đoàn Thiên Long

Ngày 27/01/2011. Công ty TNHH Cơ Khí Việt và Tập đoàn Thiên Long tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống kệ chứa hàng.

Cơ Khí Việt vừa trúng thầu cung cấp hệ thống kệ kho cho Nhà máy Xi Măng Bình Phước - Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1.