News

Racking warehouse of Viet Mechanical Co.,Ltd at VIMF Bac Ninh 2023

Update 11/16/2023
Racking warehouse of Viet Mechanical Co.,Ltd at VIMF Bac Ninh 2023

Tham gia VIMF Bắc Ninh, Cơ Khí Việt đã mang đến cho khách hàng một trải nghiệm thực tế các sản phẩm kệ chứa hàng dùng trong lưu trữ cho kho hàng Công nghiệp và Dân dụng, đặc biệt là các hệ thống Kệ Tự động truy xuất bằng Robot (Radio Shuttle) và các giải pháp lưu trữ mới nhất, tự động hóa cho doanh nghiệp.


 
Other news