Products

Racking system

Đây là hệ thống kệ thép, lắp ghép hoàn toàn. Kệ được thiết kế với các tải trọng khác nhau. Hệ thống kệ chứa hàng được sản xuất, cung cấp, lắp đặt bởi Cơ Khí Việt

Racking system for warehouse
Racking system for warehouse
Racking in Warehouse 1
Racking in Warehouse 1
Racking system for products
Racking system for products
Drive in Racking System
Drive in Racking System
Selective pallet racking system
Selective pallet racking system
Outdoor Racking System
Outdoor Racking System
Racking system with mezzanine
Racking system with mezzanine
Steel pallet 1
Steel pallet 1
Installing Racking System
Installing Racking System