Sản Phẩm

Kệ Radio Shutlle / KỆ BÁN TỰ ĐỘNG - KỆ RADIO SHUTTLE

KỆ BÁN TỰ ĐỘNG - KỆ RADIO SHUTTLE

Hệ thống kệ radio shuttle là hệ thống kệ bán tự động, sử dụng robot shuttle đặt trên giá kệ chứa hàng để thực hiện nhiệm vụ nhập xuất hàng theo đúng vị trí mong muốn thông qua một remote điều khiển do người lái xe nâng thực hiện.

Ưu điểm hệ thống kệ bán tự động Radio Shuttle:
 • Thời gian nhập và xuất hàng nhanh chóng hơn
 • An toàn hơn cho người lái xe vì xe nâng không chạy vào trong kệ
 • Lưu trữ hệ thống kệ với dãy kệ sâu
 • Loại bỏ lối đi trong kho hàng, tăng diện tích dành cho kệ chứa hàng
 • Tăng số lượng hàng hóa được lưu trữ trong kho
 • Giảm thiệt hại cho hàng hóa vì việc vận chuyển trong kệ là của robot Radio Shuttle
Hạn chế: chi phí đầu tư ban đầu hơi cao
Tính năng, đặc điểm:
 • Có thể sử dụng trong kho lạnh: tối đa 30 độ
 • Sử dụng cảm biến giúp phát hiện vị trí pallet cần xuất
 • Giao diện thân thiện với người dùng
 • Di chuyển pallet từ 1500kg
 • Làm việc với hầu hết các loại pallet
 • Sử dụng xe nâng để di chuyển shuttle giữa các tầng kệ
Quy trình vận hành:

Xem video tại: 


Sản phẩm khác
KỆ TỰ ĐỘNG RADIO SHUTTLE

KỆ TỰ ĐỘNG RADIO SHUTTLE

Kệ Radio Shuttle - Giải Pháp Lưu Trữ Kho Hàng

Kệ Radio Shuttle - Giải Pháp Lưu Trữ Kho Hàng