Products

Racking system / Steel pallet 2

Steel pallet 2
Pallet sắt chuyên dùng cho nhà kho, xưởng.
Pallet sắt được dùng nhiều nhất trong thủy sản, thức ăn gia súc.
Kết hợp với hệ thống kệ, tạo thành công cụ hữu ích cho nhà kho.
Other Products
Steel pallet

Steel pallet

Racking system for warehouse

Racking system for warehouse

Racking in Warehouse 1

Racking in Warehouse 1