Products

Racking system / Selective racking - ply wood

Selective racking - ply wood
Đây là loại kệ selective được lót ván MDF như kệ trung tải, nhưng sức chịu tải lớn >1000 Kg
Có thể dùng pallet hoặc không, loại kệ này thường được dùng chứa vải cây, chất hàng bằng tay.
Other Products
Steel pallet

Steel pallet

Racking system for warehouse

Racking system for warehouse

Racking in Warehouse 1

Racking in Warehouse 1