Products

Racking system / Kệ khuôn

Kệ khuôn

Kệ khuôn, Sản phẩm mới của Công ty Cơ Khí Việt. Có hệ thống mâm trượt giúp an toàn khi nâng, hạ khuôn.

Other Products
Steel pallet

Steel pallet

Racking system for warehouse

Racking system for warehouse

Racking in Warehouse 1

Racking in Warehouse 1