Products

Racking system / Kệ khuôn

Kệ khuôn

Kệ khuôn, Sản phẩm mới của Công ty Cơ Khí Việt. Có hệ thống mâm trượt giúp an toàn khi nâng, hạ khuôn.

Other Products
Push Back Rack

Push Back Rack

Steel pallet

Steel pallet

Racking system for warehouse

Racking system for warehouse