Products

Racking system / Giá kệ, sàn

Giá kệ, sàn
Hệ thống giá kệ, sàn, kệ trên sàn.
Đây là hệ thống kệ phức hợp bao gồm giá kệ, sàn dập gai, kệ selective, kệ hộp, chứa được nhiều loại hàng hóa khác nhau ( hàng thùng, hàng rời, các thiết bị tin học, viễn thông, board mạch, bulon, đai ốc, ...)
Other Products
Steel pallet

Steel pallet

Racking system for warehouse

Racking system for warehouse

Racking in Warehouse 1

Racking in Warehouse 1