Products

Racking system / Double deep racking

Double deep racking
Đây là hệ thống kệ double deep, loại kệ này được cải tiến từ loại kệ selective.
Ưu điểm: chứa hàng nhiều hơn kệ selective
Nhược điểm: Tốc độ xuất nhập chậm, xe nâng chuyên dùng.
Other Products
Steel pallet

Steel pallet

Racking system for warehouse

Racking system for warehouse

Racking in Warehouse 1

Racking in Warehouse 1