Products

Racking system / Supermarket racking 3

Supermarket racking 3
Đây là hệ thống kệ chứa hàng trong siêu thị có thể dùng các loại kệ như: kệ selective, kệ trung tải, kệ chứa hồ sơ, kệ siêu thị. Tùy vào tải trọng của hàng hóa.
Other Products
Steel pallet

Steel pallet

Racking system for warehouse

Racking system for warehouse

Racking in Warehouse 1

Racking in Warehouse 1