Products

Racking system / Selective racking 2

Selective racking 2
Đây là hệ thống kệ selective pallet, là kệ chứa hàng trong kho thông dụng, dễ sử dụng và xếp dỡ hàng nhất. Thích hợp cho việc lưu trữ bằng pallet.
Trọng tải có thể từ 200kg/pallet đến 2400 kg/pallet.
Other Products
Racking system for warehouse

Racking system for warehouse

Racking in Warehouse 1

Racking in Warehouse 1

Racking system for products

Racking system for products