"> Kệ Selective
Products

Racking system / Selective racking 2

Selective racking 2
Đây là hệ thống kệ selective pallet, là kệ chứa hàng trong kho thông dụng, dễ sử dụng và xếp dỡ hàng nhất. Thích hợp cho việc lưu trữ bằng pallet.
Trọng tải có thể từ 200kg/pallet đến 2400 kg/pallet.
Other Products
Push Back Rack

Push Back Rack

Steel pallet

Steel pallet

Racking system for warehouse

Racking system for warehouse