Tin Tức

Hệ Thống Kệ VNA- Very Narrow Aisle

Cập nhật ngày 24/6/2015
Hệ Thống Kệ VNA- Very Narrow Aisle

Đây là hệ thống Kệ Selective được thiết kế theo thế hệ mới nhất trong hệ thống kệ chứa hàng cho nhà kho cao đến 11m.

Đây là hệ thống Kệ Selective được thiết kế theo thế hệ mới nhất trong hệ thống kệ chứa hàng cho nhà kho cao đến 11m.

Hệ thống kệ Very Narrow Aisle tận dụng được nhiều không gian vận chuyển hơn Kệ Selective. Tuy nhiên hệ thống này phải được dùng với thiết bị chuyên dùng và cần có các ray dẫn định hướng, đặc biệt là phải có mặt nền cực phẳng.


 Phương tiện vận chuyển cơ giới:

  • Phương tiện vận chuyển đặc biệt, cần chi phí đầu tư cao.
  • Yêu cầu mặt nền phẳng và tốt. 

 

Ưu và nhược điểm:

  • Bốc dở hàng dễ dàng
  • Khả năng lựa chọn hàng hóa tốt
  • Tốc độ xuất - nhập hàng nhanh

 

Các tin tức khác