Tin Tức

Hệ Thống Kệ Tay Đỡ

Cập nhật ngày 25/6/2015

Kệ Tay Đỡ là hệ thống kệ đặc biệt, được thiết kế phù hợp cho những hàng hóa có chiều dài như: Ống nhựa, ống kim loại, thanh gỗ, thép xây dựng,...

Kệ Tay Đỡ là hệ thống kệ đặc biệt, được thiết kế phù hợp cho những hàng hóa có chiều dài như: Ống nhựa, ống kim loại, thanh gỗ, thép xây dựng,...Bao gồm hai bộ phận chính: Chân trụ và tay đỡ.

Phương tiện bốc dở:

- Xe nâng chuyên dùng đặc biệt, hoặc chất hàng hằng ngày bằng tay.

Ưu và Nhược điểm:

- Dùng cho hàng hóa đặc biệt : Ống, Thanh dài.

- Bảo quản hàng hóa tốt, gọn gàng.

- Tăng diện tích kho.

- Khả năng lựa chọn : 100%

- Tốc độ: Trung bình, chậm

HỆ THỐNG KỆ CHỨA KHUÔNG MẪU

Kệ chứa khuôn mẫu được thiết kế để lưu trữ các khuôn mẫu bất kỳ, những khoan có thể kéo ra vào được do đó, các khuôn mẫu có thể được nâng lên và chuyển động cần cẩu, các hàng hóa đưuọc lưu trữ trên các ngăn tầng

Các tin tức khác