Tin Tức

Hệ Thống Kệ Double Reach

Cập nhật ngày 26/6/2015

Hệ thống kệ Double Reach là hệ thống kệ bắt nguồn từ hệ thống kệ Selective. Hệ thống này yêu cầu sử dụng xe nâng chuyên dùng. So với kệ Selective khả năng sức chứa tăng thêm 30%

Hệ thống kệ Double Reach là hệ thống kệ bắt nguồn từ hệ thống kệ Selective. Hệ thống này yêu cầu sử dụng xe nâng chuyên dùng. So với kệ Selective khả năng sức chứa tăng thêm 30%, Tuy nhiên chỉ có 50% pallet là có thể lựa chọn ngay lập tức. Đây là hệ thống kệ bổ sung ưu và nhược điểm của kệ Selective và kệ Drive-In

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYÊN CƠ GIỚI

- Phương tiện vận chuyển chuyên dùng đặc biệt và có chi phí đầu tư cao

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM

- Bốc dở hàng hóa trung bình

- Khả năng lựa chọn 50%.

Các tin tức khác