Sản Phẩm

Kệ Chứa Hàng / Kệ tay đỡ

Kệ tay đỡ
Kệ tay đỡ, kệ caltilever là loại kệ dùng cho các loại vật liệu dạng thanh dài như: thép ống, ống nước, ...
 
Sản phẩm khác
Pallet sắt cho ngành dệt may

Pallet sắt cho ngành dệt may

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng lắp ráp

Kệ chứa hàng lắp ráp