Sản Phẩm

Kệ Chứa Hàng / Kệ siêu thị 3

Kệ siêu thị 3
Đây là hệ thống kệ chứa hàng trong siêu thị có thể dùng các loại kệ như: kệ selective, kệ trung tải, kệ chứa hồ sơ, kệ siêu thị. Tùy vào tải trọng của hàng hóa.
Sản phẩm khác
Pallet sắt cho ngành dệt may

Pallet sắt cho ngành dệt may

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng lắp ráp

Kệ chứa hàng lắp ráp