Sản Phẩm

Kệ Chứa Hàng / Kệ selective lót ván MDF

Kệ selective lót ván MDF
Đây là loại kệ selective được lót ván MDF như kệ trung tải, nhưng sức chịu tải lớn >1000 Kg
Có thể dùng pallet hoặc không, loại kệ này thường được dùng chứa vải cây, chất hàng bằng tay.
Sản phẩm khác
Pallet sắt cho ngành dệt may

Pallet sắt cho ngành dệt may

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng lắp ráp

Kệ chứa hàng lắp ráp