Sản Phẩm

Kệ Chứa Hàng / Kệ selective 2

Kệ selective 2
Đây là hệ thống kệ selective pallet, là kệ chứa hàng trong kho thông dụng, dễ sử dụng và xếp dỡ hàng nhất.Thích hợp cho việc lưu trữ bằng pallet.
Trọng tải có thể từ 200kg/pallet đến 2400 kg/pallet.
Sản phẩm khác
Kệ Push Back - Push Back Rack

Kệ Push Back - Push Back Rack

Pallet sắt cho ngành dệt may

Pallet sắt cho ngành dệt may

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho