Sản Phẩm

Kệ Chứa Hàng / Kệ selective 2

Kệ selective 2
Đây là hệ thống kệ selective pallet, là kệ chứa hàng trong kho thông dụng, dễ sử dụng và xếp dỡ hàng nhất.Thích hợp cho việc lưu trữ bằng pallet.
Trọng tải có thể từ 200kg/pallet đến 2400 kg/pallet.
Sản phẩm khác
SẢN XUẤT PALLET SẮT CHO NGÀNH DỆT MAY

SẢN XUẤT PALLET SẮT CHO NGÀNH DỆT MAY

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng lắp ráp

Kệ chứa hàng lắp ráp