Sản Phẩm

Kệ Chứa Hàng / Kệ sàn lửng

Kệ sàn lửng
Đây là sàn lững kết hợp với kệ, làm tăng sức chứa hàng hóa.
 
Sản phẩm khác
Pallet sắt cho ngành dệt may

Pallet sắt cho ngành dệt may

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng lắp ráp

Kệ chứa hàng lắp ráp