Sản Phẩm

Kệ Chứa Hàng / Kệ kho hàng

Kệ kho hàng
 
Đây là kệ trung tải lót bửng tole, thường dùng chứa dược phẩm, hàng hóa trong siêu thị ...
 
Sản phẩm khác
SẢN XUẤT PALLET SẮT CHO NGÀNH DỆT MAY

SẢN XUẤT PALLET SẮT CHO NGÀNH DỆT MAY

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng lắp ráp

Kệ chứa hàng lắp ráp