Sản Phẩm

Kệ Chứa Hàng / Kệ Double Deep

Kệ Double Deep
Đây là hệ thống kệ double deep, loại kệ này được cải tiến từ loại kệ selective.
Ưu điểm: chứa hàng nhiều hơn kệ selective
Nhược điểm: Tốc độ xuất nhập chậm, xe nâng chuyên dùng.
Sản phẩm khác
Pallet sắt cho ngành dệt may

Pallet sắt cho ngành dệt may

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng lắp ráp

Kệ chứa hàng lắp ráp