Sản Phẩm

Kệ Chứa Hàng / Kệ để hàng

Kệ  để hàng

Đây là kệ để hàng, pallet lưới, dùng cho các sản phẩm nhỏ, chứa vải.

Sản phẩm khác
Pallet sắt cho ngành dệt may

Pallet sắt cho ngành dệt may

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng lắp ráp

Kệ chứa hàng lắp ráp