Sản Phẩm

Kệ Chứa Hàng / Giá kệ, sàn

Giá kệ, sàn
Hệ thống giá kệ, sàn, kệ trên sàn.
Đây là hệ thống kệ phức hợp bao gồm giá kệ, sàn dập gai, kệ selective, kệ hộp, chứa được nhiều loại hàng hóa khác nhau ( hàng thùng, hàng rời, các thiết bị tin học, viễn thông, board mạch, bulon, đai ốc, ...)
Sản phẩm khác
SẢN XUẤT PALLET SẮT CHO NGÀNH DỆT MAY

SẢN XUẤT PALLET SẮT CHO NGÀNH DỆT MAY

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng lắp ráp

Kệ chứa hàng lắp ráp