News

Trúng thầu Cung cấp kệ kho - Hà Tiên 1

Update 5/22/2010

Cơ Khí Việt vừa trúng thầu cung cấp hệ thống kệ kho cho Nhà máy Xi Măng Bình Phước - Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Vừa qua vào ngày 14/05/2010 . Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1 - Nhà Máy Xi Măng Bình Phước thông báo Công ty TNHH Cơ Khí Việt đã trúng thầu cung cấp hệ thống kệ kho cho Máy Xi Măng Bình Phước.
Hệ thống kệ trong kho vật tư bao gồm các loại kệ như sau:
1. Kệ trung tải lót bửng tole. Tải trọng : 300 kg/tầng. Gồm: 5 tầng. Số Lượng: 286 bộ
2. Kệ selective lót ván ép. Tải trọng : 3000 kg/tầng. Gồm: 5 tầng pallet: Số lượng: 10 bộ
3. Kệ để hộp. Số Lượng: 8 bộ
4. Kệ siêu thị gắn thanh móc. Số lượng: 4 bộ
Tất cả hệ thống kệ được sơn tĩnh điện.
Tiến độ thực hiện trong 40 ngày.
Other news