News

Steel pallet

Update 2/20/2012
Steel pallet

Cơ Khí Việt giao hàng đợt pallet sắt đầu tiên trong năm mới.

Thứ năm ngày 16/02/2012. Công ty TNHH Cơ Khí Việt tiến hành giao lô hàng pallet sắt nhúng kẽm đầu tiên cho đối tác tại KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đợt giao pallet mạ kẽm này nằm trong hợp đồng đầu năm của Công ty.
Công ty đang tiến hành sản xuất số lượng pallet còn lại. sẽ được giao trong thời gian sớm nhất.
Song song đó công ty cũng đã nghiệm thu bàn giao hệ thống kệ chứa hàng cho các đối tác tại KCN Minh Hưng, KCN Điện Nam, KCN Nomura.
Hiện nay công ty đang chuẩn bị tiến hành giao hàng, lắp ráp cho một số đối tác trong các KCN như sau: AMATA, VSIP1, VSIP2 ...
Other news