News

Opening Viet Mechanical Co.,Ltd

Update 2/15/2019
Opening Viet Mechanical Co.,Ltd

Công ty TNHH Cơ Khí Việt chính thức khai trương Khối Văn Phòng vào ngày mùng 6 tết âm lịch và Khối Nhà Xưởng vào ngày mùng 10 tết âm lịch.

Other news