News

Nghiệm thu bàn giao kệ chứa hàng cho Tập đoàn Thiên Long

Update 3/2/2011
Nghiệm thu bàn giao kệ chứa hàng cho Tập đoàn Thiên Long

Ngày 27/01/2011. Công ty TNHH Cơ Khí Việt và Tập đoàn Thiên Long tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống kệ chứa hàng.

Hệ thống kệ chứa hàng được Cơ Khí Việt thiết kế và sản xuất lắp ráp hoàn tất cho Tập đoàn Thiên Long trong thời gian 45 ngày. Hệ thống kết hợp 02 loại kệ, selective pallet và kệ Drive - in. Tổng sức chứa của hệ thống trên 2000 pallet. Tải trọng thiết kế 1200 kg/pallet.
Hệ thống trên đã được Trung Tâm Đo Lường Chất Lượng 3 ( QUATEST 3 ) kiểm tra chứng nhận khả năng chịu tại của kệ chứa hàng vào ngày 14/01/2011.
Other news