News

Kệ thép, chứa thùng phuy

Update 10/11/2009
Kệ thép, chứa thùng phuy

Hệ thống kệ thép, chứa các thùng phuy thép.

Ngày 29/09/2009 vừa qua. Công ty TNHH Cơ Khí Việt đã bàn giao cho khách hàng hệ thống kệ thép, chứa các thùng phuy thép.
Vấn đề kho chứa các thùng phuy thép chứa các loại hóa chất, dầu, nhớt ... hết sức bức thiết đối với các doanh nghiệp có sử dụng thùng phuy thép. Giải pháp kệ thép chứa thùng phuy hết sức hữu hiệu trong vấn đề kho chứa.
Sản phẩm kệ thép chứa các thùng phuy có các tính năng như sau:
- Tối ưu hóa vấn đề chứa hàng.
- Vận hành hết sức dễ dàng.
- Kết hợp với mái che để các loại hóa chất độc hại xa khu sản xuất, đem lại sự an toàn cao cho người sử dụng.
- Xuất nhập thùng phuy nhanh chóng.
Đối với mỗi loại hàng hóa, Cơ Khí Việt sẽ đưa ra các loại giải pháp lưu trữ thích hợp, góp phần nâng cao năng lực lưu trữ của quý khách hàng.
Trân trọng!
Other news