google-site-verification=pU-ergNGgg2NJNPChnfKbSiqI-XEs5ezBpmwRXji65I Cách chọn giá để hàng cho nhà kho, quản lí kho chứa hàng thông minh nhất.
News

Cách chọn giá để hàng cho nhà kho, quản lí kho chứa hàng thông minh nhất.

Update 8/30/2019
Cách chọn giá để hàng cho nhà kho, quản lí kho chứa hàng thông minh nhất.

Viet Mechanical Co., LTD specializes in manufacturing all kinds of rack: Selective Rack Drive-in Rack Double Deep Rack VNA Rack Floor Rack Medium-duty Rack Mould Rack Factory Rack Steel Pallet Stainless Steel Table, Trolley Multi V steel Rack Assemble Rack

Viet Mechanical Co., LTD specializes in manufacturing all kinds of rack:

 • Selective Rack
 • Drive-in Rack
 • Double Deep Rack
 • VNA Rack
 • Floor Rack
 • Medium-duty Rack
 • Mould Rack
 • Factory Rack
 • Steel Pallet
 • Stainless Steel Table, Trolley
 • Multi V steel Rack
 • Assemble Rack

VIET MECHANICAL CO. LTD

Address: No. 8, Street 20, Ward.11, District 6, Ho Chi Minh City.

Hotline: 0909.116.903 - 0937.999.005

Website: www.cokhiviet.com.vn - www.cokhiviet.net/

Email: cokhiviet@cokhiviet.com.vn -sales.engineer@cokhiviet.com.vn

Other news