News

Các công trình Cơ Khí Việt đang thi công đầu năm 2010

Update 2/27/2010
Các công trình Cơ Khí Việt đang thi công đầu năm 2010

Đầu năm 2010. Cơ Khí Việt đang tiến hành đẩy nhanh tiến độ sản xuất, lắp đặt các hệ thống kệ chứa hàng.

Ngay sau tết nguyên đán, toàn thể anh em trong công ty đang nổ lực tối đa để đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công ở trong các khu vực như sau: KCN Cát Lái, KCN VSIP 1, KCN Việt Hương, KCN Lê Minh Xuân.
Các công trình gồm có các thông số cơ bản như sau:
1. Trong KCN Cát Lái:
   - Hệ thống kệ kho chứa mỹ phẩm bao gồm tổ hợp: kệ kho, kho mát, panel, hệ thống lạnh công nghiệp, văn phòng kho.
   - Sức chứa: 1.960 pallet.
   - Phương tiện xếp dỡ: xe nâng điện.
   - Dự kiến: 10/03/2010 hoàn thành đưa vào sử dụng.
2. Trong KCN Lê Minh Xuân:
   - Hệ thống kệ kho chứa hóa chất, bao gồm tổ hợp: kệ double deep và kệ drive in.
   - Sức chứa: 5.000 Tấn.
   - Phương tiện xếp dỡ: xe nâng chuyên dùng cho kệ double deep và drive in.
   - Dự kiến: 30/03/2010 hoàn thành đưa vào sử dụng.
3. Và một số công trình đang thi công khác . . .
 
Other news