Products

Civil Mechanical & Industrial / Inox table for shop

Inox table for shop
Bàn dùng để bán trong các cửa hàng đặt trưng như: trà, cafe, bánh kẹo, ...
Có thể dùng bàn Inox hoặc bằng sắt sơn tĩnh điện.
Other Products
Steel Grid

Steel Grid

Kệ Khuôn 2

Kệ Khuôn 2

V steel Racking

V steel Racking