Products

Racking system / Medium Weight Racking 1

Medium Weight Racking 1
Đây là hệ thống kệ trung tải, là kệ chứa hàng xếp dỡ bằng tay, có thể dễ dàng lấy hàng bằng tay và xe thang.
Trọng tải có thể từ 50kg/tầng đến 800 kg/tầng.
Other Products
Racking system for warehouse

Racking system for warehouse

Racking in Warehouse 1

Racking in Warehouse 1

Racking system for products

Racking system for products