Tin Tức

Kệ để hồ sơ

Cập nhật ngày 20/8/2012

Sacombank cùng Cơ Khí Việt tiến hành nghiệm thu kệ để hồ sơ cho tổng kho sacombank

Tháng 03 năm 2012. Sacombank tiến hành mời chào hàng cạnh tranh hệ thống kệ chứa hồ sơ cho tổng kho Sacombank. Cơ Khí Việt đã trúng thầu và tiến hành làm mẫu cho chủ đầu tư xét duyệt. Hệ thống kệ được lắp cho 12 kho thuộc tổng kho Sacombank. Số lượng kệ khoảng 1080 bộ.
Hệ thống kệ kho được thi công theo tiêu chuẩn, qui phạm, các vật liệu sử dụng, mẫu được chủ đầu tư phê duyệt.
Mẫu được sản xuất, lắp đặt, thử tải đạt yêu cầu ngày 06/04/2012.
An toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC được Cơ Khí Việt hết sức quan tâm, đảm bảo tốt an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại nơi sản xuất cũng như công trường thi công.

Hệ thống kệ được tiến hành sản xuất lắp đặt trong 44 ngày, đến ngày 19/06/2012 thì hoàn thành.
Ngày 20/06/2012 tiến hành nghiệm thu kỹ thuật của hệ thống kệ để hồ sơ.
Ngày 20/07/2012 Sacombank và Cơ Khí Việt tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống kệ kho để hồ sơ lưu trữ.

từ: cokhiviet
Các tin tức khác