Sản Phẩm

Kệ Trung Tải / Kệ Trung Tải 3

Kệ Trung Tải 3
Công trình được thiết kế theo cấu trúc Kệ sàn kết hợp với kệ trung tải được công ty TNHH Cơ Khí Việt sản xuất và lắp đặt.

Sản phẩm khác
Kệ Trung Tải 2

Kệ Trung Tải 2

Kệ trung Tải

Kệ trung Tải